Uluslararası Ticaret, Nakliye ve Taşıma Hukuku

Uluhan olarak müvekkillerimize;

  • Yerli ve yabancı kişi ve şirketler arasındaki ticari ilişkiler,
  • Akdedecekleri gerek ulusal gerekse uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,
  • Uluslararası alım satımlar, uluslararası distribütörlük ve sair dağıtım sözleşmeleri,
  • Uluslararası ödeme ve teslim şekilleri,
  • Uluslararası taşımacılık ve ticarette risk ve sigorta düzenlemeleri,
  • Banka teminat mektuplarının alınması aşamasında hukuki destek,
  • Türk şirketlerinin yabancı ülkelerde, uluslararası şirketlerin Türkiye’ de ticari iş yapma, şirket kurma gibi hukuki işlemlerine danışmanlık,
  • İlgili mevzuat analizlerini yapmak, ticari sözleşme ve işlerden doğan davaların yetkili mahkemelerde çözümü işlemlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.