Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler ile Bu Sözleşmelerden Çıkan Uyuşmazlıklar

Uluhan olarak Ulusal ve Uluslararası Sözleşmeler ile Bu Sözleşmelerden Çıkan Uyuşmazlıklar alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi,
  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi,
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü,
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması,
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü,
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi,  taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü,