Ticaret Hukuku

Uluhan olarak Ticaret Hukuku alanında müvekkillerimize,

 • Ticari ilişkilere yönelik sözleşme, protokol, ihtar, ihbar vs. hukuki metinlerin hazırlanması,
 • Ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirket birleşmeleri ve şirket devralmaları,
 • Yeniden yapılandırma, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası alım satım ve diğer ticari sözleşmeler ekipman finansmanı ve finansal kiralama, tedarik ve hizmet sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Ticari görüşmeleri için müvekkile ve sahibi olduğu şirketlere hukuki destek sağlanması,
 • Ticari uzlaşıda hukuki danışmanlık,
 • İhtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi,
 • Sermaye artışı veya sermaye azaltımı,
 • Şirket iç yönergelerinin oluşturulması,
 • Şirket kuruluşları, ana sözleşme düzenlemeleri,
 • Yönetim kurulu kararı oluşturulması,
 • Şirket olağan ve olağanüstü genel kurullarının düzenlenmesi,
 • Ticari işletmelerin devri,
 • Ticari işletmelerin rehni ve bu alanda gerekli her türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz.