Sözleşmeler Hukuku

Uluhan olarak Sözleşmeler Hukuku alanında müvekkillerimize;

  • Ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil,
  • Olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi,
  • Franchising (bayilik) veya sponsorluk gibi kanunlarda düzenlenmeyen sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi,
  • Devre tatil, kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya hastane kabul sözleşmesi gibi karma işlemlerde şekil ve esasa ilişkin şartların tespiti,
  • Kira sözleşmesi,
  • Sözleşme gereği bildirim ve ihtar gibi işlemler ile sözleşmeyi sonlandırma maksatlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi,
  • Sözleşme ihlali hallerinde ifaya zorlama, dönme, fesih, tazminat, bedel veya eşya iadesi ve cezai şartın uygulanması taleplerini sulh olma, arabuluculuk, tahkim, dava ve icra yollarına başvurarak ileri sürme işlemlerinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.