Sendikalar Hukuku ve Toplu İş Sözleşmeleri

Uluhan olarak Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • Sendikal örgütlenme aşamasında baştan sona hukuki destek,
  • Sendikal örgütlenme sırasında işçi ve işverenin hakları ve bu hakların kullanımı sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Toplu iş görüşmelerinin başlatılması, yürütülmesi ve sağlıklı bir şekilde sonlandırılması,
  • Toplu iş sözleşmesinin tamamlanması aşamasında işçi ve işverenin hakları ve bu hakların kullanımı sırasında çıkan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Toplu iş sözleşmesinin yorumundan kaynaklanan hukuki ihtilafların yönetimi,
  • Sendikal ilişki içinde işveren ile sendikayı uzlaştırma amaçlı hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,