KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA YÖNELİK UYUM PROJESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA YÖNELİK UYUM PROJESİ

KANUNEN SORUMLULARIN ŞU 3 KONUDA DEĞİŞİME AYAK UYDURMALARI BEKLENMEKTEDİR:

1) HUKUKİ TEDBİRLER      2) İDARİ TEDBİRLER      3) TEKNİK TEDBİRLERProje kapsamında kurumunuzun ihtiyacına yönelik olarak, esnek zaman aralıklarıyla, işinizi aksatmadan şu 5 hususta çalışmalarımızı yapmaktayız:

1) EĞİTİM:

Öncelikle kişisel verilerle doğrudan temas eden çalışanlara KVKK ile ilgili bir sunum yapılır. Bu bir farkındalık eğitimidir. Karşılıklı soru cevap şeklinde ve mümkün olduğunca interaktif olmasını tercih ederiz. Bizi sorularınızla yormanızı bekliyoruz.

2) ANALİZ ve ENVANTER:

Akabinde organizasyon şeması çıkartılarak, Kişisel Veri Envanteri çıkarılmak üzere bir çalışma haritası belirlenir. Bu envanter bütün organizasyon içerisinde verilerin nasıl toplandığına ilişkin olup; yürütülecek diğer süreçlerin temelini oluşturmaktadır.

3) HUKUKİ TEDBİRLER:

Kurumunuzun, iş ve çalışma ilişkisi içerisinde olduğu diğer kişi veya kurumlarla arasındaki hukuki ilişkilerin KVKK kapsamında dönüşümü sağlanır. Gizlilik Taahhütnameleri ve Sözleşmeleriniz elden geçirilir ve envanter kapsamındaki riskler ile yeniden düzenlenir veya bir hukukçu gözüyle baştan da yazılabilir. 

4) İDARİ TEDBİRLER:

Kurumunuzun, kişisel veri sahipleri ilen olan ilişkileri ve başvuru taleplerinin nasıl değerlendirileceği, kurum içi iletişim tekniklerinin belirlenmesi, kişisel verilerin nasıl korunacağı veya aktarılacağı, kurumsal politikaların düzenlemesi ve disiplin süreçleri ele alınarak idari dönüşümün tamamlanması sağlanır.

5) VERBİS KAYDI:

Açılımı şu şekildedir: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi. Kanun, sorumlu tutmuş olduğu kişi ve kurumların, çıkarmış oldukları envanter kayıtları ve kanun içeriğine göre uyumlu bir kaydın Kurumun sitesi üzerinden yapılmasını şart koşmaktadır. Bu kayıt için son gün şimdilik 30 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.  Uluhan Hukuk Bürosu olarak yetkinliğimiz sınırları içerisinde bireysel ve kurumsal müvekkil veya müşterilerimizi, yine kendi çalışma koşulları içerisinde ve esnek olacak şekilde, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kendilerinden beklenen Hukuki ve İdari tedbirlere uyumlu olmalarını sağlıyoruz. 

Yukarıdaki kapsamda; uyum sağlayacak olan veri sorumlularının, firmalarındaki teknik tedbirleri gidermeleri hususunda  kendilerine kapsamlı destek sağlayabilecek iş ortaklarımız ile tam uyum sağlamaları hedeflenmektedir.Uluhan olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizin genel başlıkları aşağıdaki gibidir:
 • KVKK proje hazırlık ekibi oluşturulması ve ekibin bilgilendirilmesi,
 • Kişisel veri işleme envanterinin hazırlanması ve envanterde bulunan verilerin hukuka uygunluğunun incelemesi,
 • Kişisel veri saklanması ve imhasına ilişkin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikalarının hazırlanması,
 • Kanun uyarınca öngörülen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işlenen veriler için aydınlatma metinlerinin hazırlanması,
 • Kanun uyarınca öngörülen açık rıza alma yükümlülüğü kapsamında, işlenen veriler için açık rıza metinlerinin hazırlanması,
 • Kişisel veri paylaşılan üçüncü taraflarla olan sözleşmelerin incelenmesi ve kanuna uyumlu hale getirilmesi,
 • Veri Sorumluları Sicili kaydının gerçekleştirilmesi (VERBİS kaydı),
 • Veri Envanterinin çıkarılması,
 • Çalışanlar ve yöneticiler nezdinde farkındalık eğitimlerinin verilmesi,
 • Alınması gereken teknik tedbirler kapsamında Bilgi Teknolojileri birimi ile görüşmeler ve İş Ortakları nezdinde rehberlik yapılması suretiyle dönüşüm sağlanması,
 • Kanunun ve Kurumun veri sorumlularından beklediği hukuki, teknik ve idari dönüşümlerin tamamının sağlanması.

  DAHA KAPSAMLI BİLGİ veya TEKLİF VERMEK İÇİN BİZ HAZIRIZ.
  İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.