Kat Mülkiyeti Hukuku

Uluhan olarak Kat Mülkiyeti Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • Kat irtifakı ve kat mülkiyetinin kurulması, kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi işlemleri,
  • Kat mülkiyetine çevrilmeyen arsa veya yapı için ortaklığın giderilmesi davasının açılması,
  • Kat maliklerinin mülkiyet hakkından doğan haklarının korunması için müdahalenin meni ve tazminat ve zilyetlik davalarının açılması,
  • Kanundan doğan borçlarını yerine getirmeyen kat maliklerine karşı ortak giderlerin ödenmemesi sebebiyle icra takibi başlatılması, yükümlülüklerini ihlal etmede ısrarcı olan maliklere karşı devir davası açılması,
  • Kat malikleri kurulunca verilen kararlara karşı iptal davası açılması,