İZMİR İŞ HUKUKU AVUKATI - ULUHAN HUKUK BÜROSU

Uluhan olarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

 • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması,
 • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli,
 • İş sözleşmesinin feshi sürecinde işçi veya işverenliğe destek olunması,
 • İş kazalarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması,
 • İş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat ile ceza davaları ile SGK tahkikat sürecinin yürütülmesi,
 • SGK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı ihya işlemleri,
 • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,
 • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sayılı Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında işverenlere ve çalışanlara ilişkin eğitim hizmetlerinin ve hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi,
 • İş hukukundan kaynaklı arabuluculuk sürecinin gerek arabulucu gerekse taraf vekili olarak yürütülmesi,