İcra ve İflas Hukuku

Uluhan olarak İcra ve İflas Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması,
  • İflas Erteleme, Konkordato başvuruları ve davaların takibi
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi,