Fikri ve Sınai Haklar

Uluhan olarak Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve geleneksel ürünlerin ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti ile strateji geliştirilmesine yönelik araştırmalar ve çalışmalar hazırlanması, Fikri ve Sinai Haklar Hukuku uyuşmazlıklardan doğan hükümsüzlük, tecavüz, men, maddi ve manevi tazminat taleplerine yönelik ihtarname hazırlanması, noter tespiti işlemleri ve davaların takibi, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuru ve takibi, ile TPMK nezdinde Yeniden İnceleme ve Denetleme Kurulu tarafından verilen kararlarının iptaline yönelik davalarının takibi
  • Telif hakları, Taklit ve Korsana yönelik her türlü el koyma ve toplatma talepleri ve takibine yönelik ceza dosyalarının ve hukuk davalarının takibi
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi,