MELTEM DENİZ

MELTEM DENİZ

MELTEM DENİZ

ULUHAN | AVUKATLAR
AVUKAT

1998 yılında Nazilli’de doğmuştur. Nazilli Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini, 2021 yılında Selçuk Üniversitesinde tamamlamıştır.  Eylül 2021 de Uluhan Hukuk Bürosunda avukatlık stajına başlamış olup ofisimiz bünyesinde stajına devam etmektedir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Tahkim, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku alanındaki davalar üzerinde çalışmaktadır.

Bunların dışında mesleki gelişim süreci içerisinde kişisel ve mesleki gelişimi amacıyla “İletişimde Ustalık Eğitimi” “Stres Yönetimi Eğitimi” “Hukuk İnovasyonu ve Hukukta Markalaşma Eğitimi” “Deniz Ticareti Hukuku Eğitimi” “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeleri” “Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi Eğitimi” “Türk Hukukunda Şirketlerin Tasnifi ve Tabi Oldukları Hükümler” “Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağı” “Yargıtay Kararları Doğrultusunda Ölüme Bağlı İşlemler ve Ölüme Bağlı İşlemlerin İptali Davaları” “Tahkimde Taraf Vekilliği” “Marka&Patent Komisyon Çalışması” “Rekabet Hukuku Komisyon Çalışması” “Startup Hukuku” “ gibi eğitimlerini de almıştır.