ALİ HAYDAR KAYMAZ

ALİ HAYDAR KAYMAZ

ALİ HAYDAR KAYMAZ

ULUHAN | AVUKATLAR
AVUKAT

1987 yılında Şanlıurfa’da doğmuştur. İzmir Aliağa Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini, 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Avukatlık stajını 2013-2014 döneminde tamamladıktan sonra 2018 yılına kadar özel bir hukuk bürosunda yüksek hacimli şirketlere Ticaret Hukuk ve Şirketler Hukuku çerçevesinde hukuk destek vermiş, sözleşmeleri ve iş süreçlerini bizzat yürütmüş, bununla beraber Türkiye’nin önde gelen özel bir bankasının İcra Hukuku alanında avukatlığını yapmıştır. Daha sonra 2019 yılında alanda önde gelen özel bir şirkette hukuk müşavirliği görevinde bulunmuştur. 2019 yılından bu yana Uluhan Hukuk bünyesinde görev yapan Av. Ali Haydar KAYMAZ’ın uzmanlık alanları İcra Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur.

Mesleki gelişim süreçleri içerisinde CMK Eğitimi, Hukukta Kariyer Eğitimleri, Arabuluculuk Eğitimi almış, bunlarla birlikte Avrupa Birliği – Avrupa Konseyinin Ortak Projesi olan Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “AİHS Perspektifinden Türkiye’de Mülkiyet Hakkı Alanında Güncel İhlaller”; “İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması”; “Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı” ve “Adil Yargılanma Hakkı” projelerine katılmıştır. Ayrıca, kişisel gelişim süreçleri içerisinde Harward Publisher Uk ve St Clements University destekli Uluslararası Kişisel Gelişim Federasyonunun “Yaşam Koçluğu 1. ve 2. Modül” eğitimlerine katılmış ve “Yaşam Koçluğu Pratisyenliği” ile “Yaşam Koçluğu Uzman Pratisyenliği” ünvanlarını almıştır.