ALİ GİRGEÇ

ALİ GİRGEÇ

ALİ GİRGEÇ

ULUHAN | AVUKATLAR
YÖNETİCİ AVUKAT

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Lisans eğitimini, 2013 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamış olup, ayrıca 2021 yılında Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü’nde de mezun olmuştur.

Halihazırda Celal Bayar Üniversitesi'nde Mali Hukuk alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 

Avukatlık stajını Eylül 2014 döneminde tamamladıktan sonra 2016 yılına kadar özel bir hukuk bürosunda görev yapmıştır. 2016 yılından bu yana Uluhan Hukuk Bürosu bünyesinde görev yapmaktadır.

2019 yılında “Arabuluculuk”; 2021 yılında “İş Hukuku ve Sigorta Hukuku Uzman Arabuluculuğu”; 2022 yılında “Marka Vekilliği” yetki ve unvanlarını almıştır.

Bunların dışında mesleki gelişim süreçleri içerisinde, Aktüerya Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi, CMK Eğitimi, Uzlaştırmacılık Eğitiminin yanı sıra Avrupa Birliği – Avrupa Konseyinin Ortak Projesi olan Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “AİHS Perspektifinden Türkiye’de Mülkiyet Hakkı Alanında Güncel İhlaller”; “İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması”; “Özgürlük Ve Güvenlik Hakkı” ve “Adil Yargılanma Hakkı”   eğitimleri almış olup, bunların yanında kişisel gelişim süreçleri içerisinde “Yöneticilik Becerileri”, “Etkili İletişim”, “Planlama ve Zaman Yönetimi” ve “Kurum Kültürü” eğitimlerini de almıştır.