Çevre, İmar ve İdare Hukuku

Uluhan olarak müvekkillerimize;

  • Her türlü idari işlem ve eylemden kaynaklanan tam yargı ve iptal davalarının takip ve sonuçlandırılması,
  • İdari para cezalarının ve düzenleyici işlemlerin (yönetmelik, tebliğ, imar planı vs.) iptali için dava açılması, itiraz, iptal ve bilgi alma hakkı kapsamında idari makam ve mercilere başvuruda bulunulması,
  • İdare ile sözleşmeler akdedilmesi,
  • Sanayi tesislerinin kuruluşu izinlerinin alınması,
  • Sertifika işlemleri ve uyuşmazlıkların giderilmesi,
  • İdari yargıya ilişkin uyuşmazlıklarda Kamu İhale Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ve diğer resmi kurumlara karşı Danıştay ile diğer ilgili mahkemeler nezdinde yürütülen davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.