Blog

4
Ocak

İŞ E-POSTASI DOLANDIRICILIĞI

Blog, Ceza, Hukuk
İŞ E-POSTASI DOLANDIRICILIĞI

Suçlular, kurumsal ödeme sistemleri hakkında bilgi edinmek için e-posta sistemlerini ele geçirir veya sosyal mühendislik taktiklerini kullanır, ardından şirket çalışanlarını banka hesaplarına para aktarmaları için kandırır.

30
Mayıs

TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN EŞYANIN ZIYAI VE HASARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

Blog
TAŞIMA İŞLERİ KOMİSYONCUSUNUN ZİLYETLİĞİNDE BULUNAN EŞYANIN ZIYAI VE HASARINDAN DOĞAN SORUMLULUĞU

Bu çalışmada öncelikle taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesi genel bir çerçevede incelenmiş, taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinin unsurları ve tarafların yükümlülüklerine değinilmiştir. Taşıma işleri komisyoncusunun zilyetliğinde bulunan eşyanın zıyaı ve hasarından doğan sorumluluğuna ilişkin ilgili mevzuatta öngörülen yollarla ilgili derleme yapılmış ve taşıma işleri komisyoncusunun bu durumdaki sorumluluğunun hukuki niteliği açıklanmaya çalışılmıştır.

8
Mayıs

BİYOMETRİK VERİLERİN TOPLANMASI İLE GELEN CEZALARIN YORUMLANMASI

Blog

Dünyada biyometrik veri korumasına özgü yeni yasal hükümler geliştirilmiş olsa da; teknolojinin gerisinden gelen hukuk kurallarının bu biyometrik veri kullanımlarının hangi sektörlerde nasıl kullanılabileceğine ilişkin açıkça yazılı bir kurallar bütünü halen mevcut bulunmamaktadır. Mevcut yasal metinler ise bunun yerine daha çok kişisel verilerin korunması ve gizlilikle ilgili hükümlere geniş anlamda dayanmakta olup, bu tür mevzuatların biyometrik verilere uyarlılığı ise halen zayıf kalmaktadır...

28
Nisan

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE UYGULAMASI

BAHAR E. İYİDOĞAN ULUHAN
Blog
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır....

27
Nisan

ÜCRETSİZ İZİN & NAKİT ÜCRET DESTEĞİ (NÜD)

BAHAR E. İYİDOĞAN ULUHAN
Blog
ÜCRETSİZ İZİN & NAKİT ÜCRET DESTEĞİ (NÜD)

Kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından faydalanamayanlara 'nakdi ücret desteği' verilecek. ... Bu süreçte kapatılan ya da faaliyetleri azalan ve bu nedenle işgücü fazlalığı oluşan işyerlerindeki işçilerden ücretsiz izne çıkarılanlar ve kısa çalışma ödeneği alamayanlar için nakdi ücret desteği uygulanacak...

26
Nisan

SERİ MUHAKEME USULÜ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORULAR

Blog
SERİ MUHAKEME USULÜ VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORULAR

Bu muhakeme usulünde genel yargılama esaslarından özellikle delillerin değerlendirilmesi ve tartışılması, mahkeme tarafından yargılama esnasında uygulanacak olan takdiri indirim oranlarının uygulanması, müdafii ve sanık savunması gibi temel unsurların olmadığı görülmektedir. Bu durumda SERİ MUHAKEME USULÜNÜ henüz bilmeyen bir şüphelinin de bu muhakeme usulünü kabul etmiş olması yahut...

20
Nisan

İNFAZ HUKUKU VE HÜKÜMLÜNÜN İSTEMİYLE İNFAZIN ERTELENMESİ

YUSUF AKGÜN
Blog

Anayasanın 41’inci maddesinde belirtildiği üzere, Türk toplumunun temelini aile oluşturmaktadır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle annenin ve çocukların korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak ve örgütleri kurmakla görevlendirilmiştir. 12.09.2010 tarihinde yapılan halk oylamasıyla kabul edilen 5982 sayılı kanunla Anayasanın 10’uncu maddesine eklenen hükümde, çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı; 41’inci maddesine eklenen hükümde ise her çocuğun ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir...

16
Nisan

İŞ HUKUKUNDA KEP İLE YAPILACAK UYARI, İHTAR VE BİLDİRİM USULLERİ

Blog
İŞ HUKUKUNDA KEP İLE YAPILACAK UYARI, İHTAR VE BİLDİRİM USULLERİ

Hukuk kuralları teknolojik gelişmelerin gerisinden gelip artakalan aksaklıkları toplayarak ilerlemektedir. Daha çok yeni bir süreç olan KEP uygulaması hakkında yerel mahkemelerin verdikleri kararlara rastlamak neredeyse imkansızdır. Ancak çok yakında işçilik alacaklarından ötürü KEP sistemi kullanılarak yapılan bildirimlerin geçerlilikleri üzerine çok tartışmaların yapılacağı, KEP delillerinin bilişim üzerine ihtisas yapan bilirkişilerin de çok ter dökecekleri anlamına gelmektedir.

16
Nisan

ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Blog
ELEKTRONİK TEBLİGAT İLE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Her iki sistem de kanunla kurulmuş ve kanunla belirlenmiş bir takım muhataplara kullanımları zorunlu kılınmıştır. İki sistem arasındaki temel amaçlar için; postadan kaynaklı yavaş işleyen bürokrasinin hızlandırılması, insandan kaynaklı tebligat sorunlarının ortadan kaldırılması, ülke genelinde yeni bir akım niteliği taşıyan ve ileride ciddi denetimlere ön ayak olacak sıfır atık projeleri gibi çevresel nedenlerden kaynaklı sorunların çözülmesi gibi konular sayılabilir. Bu sebeple kullanımı zorunlu kılınan bu sistemlerinin teknolojinin yeteri kadar yaygınlaşması ile bireylere kadar indirgenebileceği de öngörülebilir bir durumdur. Yine her ne kadar temel fonksiyonları görünüşte aynı olsa da, belli başlı yerlerde bu sistemler keskin bir şekilde ayrılmaktadır.